შესყიდვის პროცესების მართვა: კონტროლის სრული ციკლი ERP სისტემაში

თუ შესყიდვების და მარაგების მართვა თქვენთვის დაკავშირებულია მუდმივ მარაგების დეფიციტთან ან პირიქით