Основи управління проєктами

Про тренінг

Навчальний курс спрямований на вивчення методів та інструментів управління проектами (від ініціації проекту до його завершення), формування розуміння процесів управління проектами та взаємозв’язків між ними, а також формування цілісного бачення системи управління проектами. Поєднує вивчення методології із закріпленням отриманих знань на практиці.

Докладний опис

 • Кому буде цікавий

 • Курс створено для фахівців, які бажають підвищити якість управління проектами та удосконалити відповідні бізнес-процеси в компанії чи підрозділі, а саме:

  • керівників компаній;
  • керівників функціональних підрозділів, що беруть участь у проектах;
  • керівників (адміністраторів) проектів та членів команди проекту;
  • працівників проектних офісів;
  • ключових технічних фахівців та ін.

 • Цілі курсу

  • систематизувати наявні теоретичні знання та практичні навички в галузі управління проектами;
  • на практичних прикладах вивчити інструменти та методи управління проектами;
  • навчитися використовувати best practices, визначати невідповідність між ними та поточною практикою управління;
  • сформувати первинні навички визначення послідовності процесів управління проектами та створення проектних документів;
  • отримати готові напрацювання за типовим або актуальним для компанії-клієнта проекту: групова розробка в процесі виконання практичних завдань, аналіз та корекція помилок інструктором.
 • Програма тренінгу

 • Розгорнути/Згорнути
  • Модуль 1: Введення в управління проектами
   Проект, характеристики проектів. Програми та портфель проектів. Типи та особливості організаційних структур. Основні функції управління проектами. Методологія та інструменти управління проектами. Процеси керування проектами.
  • Модуль 2: Середовище управління проектами
   Життєвий цикл проекту та життєвий цикл продукту. Зацікавлені сторони проекту. Призначення менеджера проекту. Вплив організації на проекти. Повноваження менеджера проекту у різних організаційних структурах. Процеси керування проектами.
  • Модуль 3: Група процесів ініціації
   Основні методи, інструменти та техніки. Мета та стратегія проекту. Критерії успіху та невдачі проекту. Розробка Статуту проекту. Визначення зацікавлених сторін проекту.
  • Модуль 4: Група процесів планування
   Розробка Плану управління проектом. Збір вимог, визначення змісту, створення WBS. Оцінка ресурсів операції. Оцінка тривалості операції. Розробка розкладу. Оцінка витрат, визначення бюджету. Планування якості. Розробка плану управління людськими ресурсами. Планування комунікацій. Планування управління ризиками проекту; розробка плану реагування на ризики проекту. Планування закупівель.
   Практична робота: виконання завдань, захист рішень, аналіз та коригувальні заходи.
  • Модуль 5: Група процесів виконання
   Управління виконанням проекту. Вартість та фінансування проекту. Здійснення забезпечення якості. Набір, розвиток та управління командою проекту. Розподіл інформації. Управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту. Методи зниження ризиків. Здійснення закупівель.
  • Модуль 6: Група процесів моніторингу та контролю
   Управління виконанням проекту. Система керування змінами. Аналіз ходу та відхилень проекту. Моніторинг плану управління ризиками. Звітність щодо виконання. Моніторинг та управління проектами.
  • Модуль 7: Група завершальних процесів
   Завершення проекту чи фази. Закриття закупівлі.
   Фінальна контрольна робота: виконання завдань, захист проектів, аналіз та коригувальні заходи.
 • Навчальні матеріали

 • Кожному учаснику надається комплект навчально-методичних матеріалів..

 • Тренер

 • Влад Березин – PMI PMP, Six Sigma Green Belt.​​

  Практикуючий керівник проектів, програм та портфелів проектів, бізнес-тренер, консультант.

  Спеціалізація: управління проектами, програмами та портфелем проектів, впровадження системи управління проектами організації та офісу управління проектами, розробка проектних документів, управління бізнес процесами, стратегічне управління.

Календар тренінгів

 • Ведеться набір групи