BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200213T094740Z DESCRIPTION:Трансляція пройде за цим посиланн ям: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlMzc3ZWEtN 2IyMS00ZDEyLThlMjEtZTczYjYwODhlNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a% 222f6c8737-ed21-4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22Oid%22%3a%22a9851362-cb36-4 c98-8a0d-df466b34a6cc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d \n \nКомпанії ста ють успішними\, коли бар'єри між людьми р уйнуються\, а технології та робочі місця роблять співробітників продуктивними т а креативними\, де б вони не були. \n \nСуча сне робоче місце виходить за межі фізичн ого простору. Це – досвід\, отриманий чер ез підключені пристрої\, додатки та запа морочливий обсяг інформації\, що розширю є межі простору\, часу та людського інтел екту. Реалізація такого робочого просто ру залежить від технологічного та людсь кого факторів. \n \nБільшість керівників к омпаній та спеціалісти ІТ-департаментів вже встигли розібратися в технологічни х аспектах\, однак не врахували людські о собливості. Щоб цифрова трансформація в иявилася ефективною\, недостатньо прост о запровадити нові технології – необхід но домогтися того\, щоб персонал опанува в їх та почав активно використовувати в роботі. Це стосується абсолютно всіх спі вробітників\, від керівників вищої ланки до польових робітників\, особливо якщо о станні прямо взаємодіють з клієнтами. \n \ nНа вебінарі ми розповімо про ключові ас пекти створення сучасного цифрового роб очого місця для ваших співробітників\, ч ому компаніям так важливо налагодити сп ільну роботу команди та створити корпор ативну культуру співтворчості. Ви дізна єтеся: \n \n* Як сформувати бачення цифров ого робочого місця \n \n* Скільки додатків потрібно співробітнику для підвищення власного ККД \n \n* Як управляти цифровими звичками на користь організації \n \n* Як виглядає цифрове робоче місце у глобаль них брендів – Marks & Spencer\, Mondelez\, Shell\, KFC та і нших. \n \n \nСпікери: \n \nНаталія Бурлаков а – спеціаліст з продуктів Modern Workplace\, ко мпанія Microsoft. \nАндрій Бурлуцький – експе рт з побудови сучасних цифрових робочих місць\, менеджер зі стратегічного маркет ингу\, компанія SMART business.\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20200227T160000 DTSTAMP:20191213T124558Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20200227T150000 LAST-MODIFIED:20200213T094740Z LOCATION:Online Webinar PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=uk:Modern Digital Workspace TRANSP:OPAQUE UID:69c474e4-fd31-45fa-8199-84a49c93ddca X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Т\;р\;а\; 85\;с\;л\;я\;ц\;і\;я\; п\;р\; 086\;й\;д\;е\; з\;а\; & #1094\;и\;м\; п\;о\;с\; и\;л\;а\;н\;н\;я\;м\;: https:// teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZlMzc3ZWEtN2IyMS00ZDEyLThlMjEtZTczYjYwODhl NWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f6c8737-ed21-4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22Oid%22%3a%22a9851362-cb36-4c98-8a0d-df466b34a6cc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3at rue%7d

 \;

К\;о\;м\;п\;а\;н\;і\; 11\; с\;т\;а\;ю\;т\;ь\; у\;с\;п\;і\;ш\;н\;и\;м\;&# 1080\;\, к\;о\;л\;и\; б \;а\;р\;'є\;р\;и\; 84\;і\;ж\; л\;ю\;д\;ь\;м\;и \; р\;у\;й\;н\;у\;ю\; 90\;ь\;с\;я\;\, а\; т\; е\;х\;н\;о\;л\;о\;г\;і\;ї\; т\;а\; р\;о\;б\;о\; ч\;і\; м\;і\;с\;ц\ ;я\; р\;о\;б\;л\;я \;т\;ь\; с\;п\;і\;k 4\;р\;о\;б\;і\;т\;н\;и\;к\;і\ ;в\; п\;р\;о\;д\;у \;к\;т\;и\;в\;н\;и\;м\;и\; т\;а\; к\;р\;е\;а\;т \;и\;в\;н\;и\;м\;и\;\, д\;е \; б\; в\;о\;н\;и\; н\;е\; б\;у\;л\;и\;.

 

С\;у\ ;ч\;а\;с\;н\;е\; р\;о\;б\;о \;ч\;е\; м\;і\;с\;m 4\;е\; в\;и\;х\;о\; 76\;и\;т\;ь\; з\;а\; &# 1084\;е\;ж\;і\; ф\;і\;& #1079\;и\;ч\;н\;о\;г\;о\; п\; 088\;о\;с\;т\;о\;р\;у\;. Ц\;е\;д\;о\;с\; 074\;і\;д\;\, о\;т\;р\; и\;м\;а\;н\;и\;й\; ч\;е\;&# 1088\;е\;з\; п\;і\;д\;к\; л\;ю\;ч\;е\;н\;і\; п\;р\;и\;с\;т\;р\;о\;ї\;\, д\;о\;д\;а\;т\;к\;и \; т\;а\; з\;а\;п\; 72\;м\;о\;р\;о\;ч\;л\;и\;в\;и \;й\; о\;б\;с\;я\;k 5\; і\;н\;ф\;о\;р\; 84\;а\;ц\;і\;ї\;\, щ\;& #1086\; р\;о\;з\;ш\;и\; р\;ю\;є\; м\;е\;ж\ ;і\; п\;р\;о\;с\;т\;о\;р\;& #1091\;\, ч\;а\;с\;у\; т\;а\; л\;ю\;д\;с\;ь\;к\;о\;г\;l 6\; і\;н\;т\;е\;л\; 77\;к\;т\;у\;. Р\;е\;&# 1072\;л\;і\;з\;а\;ц\;і\;я\; 90\;а\;к\;о\;г\;о\; р\;&# 1086\;б\;о\;ч\;о\;г\;о\; п\; 88\;о\;с\;т\;о\;р\;у\; &# 1079\;а\;л\;е\;ж\;и\;т\;ь\; в\;і\;д\; т\; е\;х\;н\;о\;л\;о\;г\;і\;ч\;&# 1085\;о\;г\;о\; т\;а\; л\;ю\;д\;с\;ь\;к\;о\;г\;о\; ф\;а\;к\;т\;о\;р\;& #1110\;в\;.

 

Б\;і\;л\;ь\;ш\ ;і\;с\;т\;ь\; к\;е\;р\;і\;в \;н\;и\;к\;і\;в\; l 2\;о\;м\;п\;а\;н\;і\;й\; т\ ;а\; с\;п\;е\;ц\;і\;k 2\;л\;і\;с\;т\;и\; І\;Т\;-д\;е\;п\;а\;р\;т\;а\;l 4\;е\;н\;т\;і\;в\; 74\;ж\;е\; в\;с\;т\; 080\;г\;л\;и\; р\;о\;&# 1079\;і\;б\;р\;а\;т\;и\;с\;я\; в\; т\;е\;х\;н\;о\;&# 1083\;о\;г\;і\;ч\;н\;и\;х\; 72\;с\;п\;е\;к\;т\;а\;х\;\, о\;д\;н\;а\;к\; н\;е\; < span class=SpellE>в\;р\;а\;х\;у\;в\;а\; л\;и\; л\;ю\;д\;с\ ;ь\;к\;і\; о\;с\;о \;б\;л\;и\;в\;о\;с\;т\;і\;. Щ\;о\;б\; 094\;и\;ф\;р\;о\;в\;а\; т\;р\;а\;н\;с\;ф\;о\;р\; 84\;а\;ц\;і\;я\; в\; 080\;я\;в\;и\;л\;а\;с\;я\; е\;ф\;е\;к\;т\;и\;в\; 85\;о\;ю\;\, н\;е\;д\;& #1086\;с\;т\;а\;т\;н\;ь\;о\; 087\;р\;о\;с\;т\;о\; з\;& #1072\;п\;р\;о\;в\;а\;д\;и\;т\; 080\; н\;о\;в\;і\; т\;е\;х\;н\;о\;л\;о\;& #1075\;і\;ї\;н\;е\; 86\;б\;х\;і\;д\;н\;о\; д\;о\;м\;о\;г\;т\;и\;с\;n 3\; т\;о\;г\;о\;\, щ\;& #1086\;б\; п\;е\;р\;с\;о\;н\; 072\;л\; о\;п\;а\;н\;у\;& #1074\;а\;в\; ї\;х\; т\;а\; п\;о\;ч\;а\;в\; а\;к\; т\;и\;в\;н\;о\; в\;и \;к\;о\;р\;и\;с\;т\;о\;в\;у\; в\;а\;т\;и\; в\; р \;о\;б\;о\;т\;і\;. 62\;е\; с\;т\;о\;с\; 091\;є\;т\;ь\;с\;я\; а\;б\;l 9\;о\;л\;ю\;т\;н\;о\; 074\;с\;і\;х\; с\;п\;&# 1110\;в\;р\;о\;б\;і\;т\;н\;и\; 82\;і\;в\;\, в\;і\;д\;< /span> к\;е\;р\;і\;в\;н\; и\;к\;і\;в\; в\;и\ ;щ\;о\;ї\; л\;а\;н\;к\;и\; д\;о\; п\;о\;л\;ь\;о \;в\;и\;х\; р\;о\;k 3\;і\;т\;н\;и\;к\;і\;в\;\, l 6\;с\;о\;б\;л\;и\;в\;о\; я\;к\;щ\;о\; о\;&# 1089\;т\;а\;н\;н\;і\; п\;р\; 03\;м\;о\; в\;з\;а\;є\;&# 1084\;о\;д\;і\;ю\;т\;ь\; з\; к\;л\;і\;є\;н\;т\;а\;&# 1084\;и\;.

 

Н\;а\; в\;е\;б\ ;і\;н\;а\;р\;і\; м\;и\; р\;о\;з\;п\;о\;в\;і\;м\ ;о\; п\;р\;о\; к\;l 3\;ю\;ч\;о\;в\;і\; 72\;с\;п\;е\;к\;т\;и\; с\;т\;в\;о\;р\;е\;н\;н\;n 3\; с\;у\;ч\;а\;с\; 85\;о\;г\;о\; ц\;и\;ф\;р\;о \;в\;о\;г\;о\; р\;о\; 73\;о\;ч\;о\;г\;о\; 084\;і\;с\;ц\;я\; д\;л\;я\; 74\;а\;ш\;и\;х\; с\;п\;&# 1110\;в\;р\;о\;б\;і\;т\;н\;и\; 82\;і\;в\;\, ч\;о\;м\;& #1091\; к\;о\;м\;п\;а\; н\;і\;я\;м\; т\;а\;к\; в\;а\;ж\;л\;и\;в\;о\; н\;а\;л\;а\;г\;о\;д\ ;и\;т\;и\; с\;п\;і \;л\;ь\;н\;у\; р\;о\;б\;о\; т\;у\; к\;о\;м\;а\;н \;д\;и\; т\;а\; с\; 90\;в\;о\;р\;и\;т\;и\; к\;о\;р\;п\;о\;р\;а\;т\;l 0\;в\;н\;у\; к\;у\;л\;ь\;т\ ;у\;р\;у\; с\;п\;і\;k 4\;т\;в\;о\;р\;ч\;о\;с\;т\;і\ ;. В\;и\; д\;і\;з\; 85\;а\;є\;т\;е\;с\;я\;: 

 \;

 • Я\;к\; < span class=SpellE>с\;ф\;о\;р\;м\;у\;в\; а\;т\;и\; б\;а\;ч\ ;е\;н\;н\;я\; ц\;и\;ф\;р\;& #1086\;в\;о\;г\;о\; р\;о\ ;б\;о\;ч\;о\;г\;о\; м\;і\;с\;ц\;я\; 

 \;

 • 57\;к\;і\;л\;ь\;к\;и\; д\;о\; 076\;а\;т\;к\;і\;в\; &# 1087\;о\;т\;р\;і\;б\;н\;о\; с\;п\;і\;в\;р\;о\;б\; 110\;т\;н\;и\;к\;у\; д\;л\;n 3\; п\;і\;д\;в\;и\;щ\; 077\;н\;н\;я\; в\;л\;&# 1072\;с\;н\;о\;г\;о\; К\;К\; 44\; 
< p class=MsoPlainText>  \;

 • Я\;к\; у\;п\;р\;а\; в\;л\;я\;т\;и\; ц\ ;и\;ф\;р\;о\;в\;и\;м\;и\; < span class=SpellE>з\;в\;и\;ч\;к\;а\;м\; и\; н\;а\; к\;о\;р \;и\;с\;т\;ь\; о\;l 8\;г\;а\;н\;і\;з\;а\;ц\;і\;ї\ ; 
 • & nbsp\;

  • Я\;к\; в\;и\;г\; 83\;я\;д\;а\;є\; ц\; 080\;ф\;р\;о\;в\;е\; &# 1088\;о\;б\;о\;ч\;е\; & #1084\;і\;с\;ц\;е\; у\; г\;л\;о\;б\;а\;л\;ь\;н\;и\;& #1093\; б\;р\;е\;н\;д\; і\;в\;Marks &\; Spencer\, Mondelez\, Shell\, KFC т\;а\; і\; н\;ш\;и\;х\;.   

   

   \;

  С\;п\;і\; 082\;е\;р\;и\;: 

  &n bsp\;

  Н\;а\;т\;а\;л\;&# 1110\;я\; Б\;у\;р\;л\;а\;к\;о\;& #1074\;а\;с\;п\;е\; 94\;і\;а\;л\;і\;с\;т\; з\; п\;р\;о\;д\;у\;к\;т\; 10\;в\; Modern Wo rkplace\, к\;о\;м\;п\;а \;н\;і\;я\; Microsoft.

  А\;н\;д\;р\;і\;l 1\; Б\;у\;р\;л\;у\;ц\;ь\;к\; 80\;й\;е\;к\;с\;п\ ;е\;р\;т\; з\; п\;l 6\;б\;у\;д\;о\;в\;и\; с\;у\;ч\;а\;с\;н\;и\;х\; ц\;и\;ф\;р\;о\;в\;l 0\;х\; р\;о\;б\;о\; 95\;и\;х\; м\;і\;с\; 094\;ь\;\, м\;е\;н\;е\;д\;ж\; 077\;р\; з\;і\; с\;т\;р\;а\;т\;е\;г\;і\;ч\; н\;о\;г\;о\; м\;а\;р\;к\;&# 1077\;т\;и\;н\;г\;у\;\, к \;о\;м\;п\;а\;н\;і\;я\; SMART bu siness.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE END:VEVENT END:VCALENDAR