BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200513T141836Z DESCRIPTION:Вебінар відбудеться за цим посила нням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3ZDY4N TEtZjVjZi00NTI1LTgyMGItNjU0MDU3MzgyMDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22 %3a%222f6c8737-ed21-4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22Oid%22%3a%22ae729aea-93 22-426e-9744-fb632627816b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d\n \nMicr osoft Forms – це додаток для створення опитув ань та тестів за лічені хвилини і переві рки результатів в режимі реального часу. \nДодаток дозволяє створювати форми і ле гко бачити результати в міру їх появи\, а також створювати опитування і швидко на них відповідати. Автоматична оцінка і вб удована функціональність для зворотног о зв'язку робить Forms унікальним та цінним інструментом в роботі як зі співробітни ками\, так і з клієнтами.\nНа вебінарі ви н авчитеся створювати власні опитування і тести. Отримаєте рекомендації щодо кана лів застосування від Outlook і Teams до Yammer та будь-яких месенджерів.\n \nАндрій Бурлуць кий – менеджер зі стратегічного маркети нгу компанії SMART business\, експерт з адаптац ії технологій Microsoft\n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20200520T120000 DTSTAMP:20200513T141836Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20200520T110000 LAST-MODIFIED:20200513T141836Z LOCATION:Online Webinar PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=uk: Створити опитування або тест за 5 хвилин із Microsoft Forms\, 11:00 | GMT+3 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000606C3B894A29D601000000000000000 010000000733E5DA45DA8C641A270F5253B13BE94 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Вебінар відбудеться за цим посиланням: https://te ams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3ZDY4NTEtZjVjZi00NTI1LTgyM GItNjU0MDU3MzgyMDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f6c8737-ed21- 4ad1-9854-42f3fa8717ca%22%2c%22Oid%22%3a%22ae729aea-9322-426e-9744-fb63262 7816b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 \;

Microsoft Forms – ц е додаток дл я створення опитувань та тестів за л ічені хвилини і перевірки результатів в режимі ре ального часу.

Додаток дозволяє створювати форми і легко бачити резуль тати в міру їх появи\, а також створювати опитування і швидко на них відповідати. Авто матична оцінка і вбудована функціонал ьність для з воротного зв'язку робить Forms унікальни м та цінним інструментом в роботі як зі співробітниками\, так і з клієнтами .

На < span class=SpellE>вебінарі ви < span class=SpellE>навчитеся створ ювати власні опитування і тести. Отримаєте рекоме ндації щодо каналів застосування < span class=SpellE>від Outlook і Teams до Yammer та будь-я ких месенджерів.

 \;

Андрій Бурлуцькийменеджер зі стратегічного маркетингу компанії SMART business\, експерт з адаптації технологій Microsoft

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR